Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Leveregler fra kong Salomon til Emma Gad


Leveregler, råd om god opførsel og hensynsfuld adfærd, forekommer overalt i verden til alle tider. Vil man vide, hvad samvær og samliv med mennesker kræver, kan man rådføre sig med den skriftligt nedfældede livsklogskab. I foredraget betegner "kong Salomon" levereglerne i de gammeltestamentlige visdomsskrifter: Ordsprogenes Bog og Prædikerens Bog. Der føres en linie videre til senere tiders leveregler, med Emma Gads "Takt og Tone" som det kendtese danske eksempel. Begrundelsrne - levereglernes "hvorfor" - fortæller noget om reliion, menneske- og samfundssyn bag dem.
Bent Rosendal
Varighed: 1 time
Honorar: Efter aftale
Honorar til transport: tog eller statstakst for bil


Andre foredrag ved Bent Rosendal


Om foredragsholderen

Bent Rosendal

Fhv. lektor Harald Kiddesvej 36 8230 Åbyhøj Telefon: 86155318 Skriv email

Bent Rosendal, tidligere lektor i Det gamle Testamente ved Aarhus Universitet. Har desuden undervist ved Teologi for Lægfolk. Har skrevet bøger, tidsskriftartikler og bidrag til samleværker, især om gammeltestamentlig livsforståelse og etik. Desuden om ga
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked