Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Hvad er protestantisme?


Efter en indledning skitseres to måder at forstå protestantisme på i det 20. århundrede, henholdsvis en liberalteologisk og en dialektisk teologisk. Til sidst spørges der til den nutidige relevans af disse forståelser.
Anna Vind
Varighed: 1 time
Honorar: 5.000,-
Honorar til transport: Rejseudgifterne til tog/bil dækkes


Andre foredrag ved Anna Vind


Om foredragsholderen

Anna Vind

Ph.d., prof. Kjærstrupvej 66 2500 Valby Telefon: 33794041 Skriv email

Anna Vind er professor MSO (med særlige opgaver) i kirkehistorie på Det Teologiske Fakultet i København. Fra 2013-2017 fungerer hun som tovholder for fakultetets fejring af reformationsjubilæet 2017. Anna Vind blev cand.theol i 1996 og skrev i 2001 en ph.
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked