Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Salmeregn


- om Simon Grotrians salmedigning Simon Grotrian er den mest originale fornyer af moderne salmedigtning. Man har kaldt ham en poetisk Klods Hans, Kingo på LSD og en mellemting mellem Ewald, Dali og Rip, Rap og Rup.
JØrgen Carlsen har skrevet forordet til bogen "Salmeregn", der rummer 29 Grotrian-salmer med melodier af Jesper Gottlieb (Det Kgl. Vajsenhus' Forlag, 2007). Med baggrund i denne udgivelse vil han belyse det særegne i Grotrians salmedigtning og akkompagnere til salmesangen.

Foredrag 1 time - kaffepause ½ time - foredrag/salmesang/samtale 1 time

Jørgen Carlsen
Varighed: 2 timer og 30 minutter
Honorar: 6.000,-
Honorar til transport: Efter statens takster


Andre foredrag ved Jørgen Carlsen


Om foredragsholderen

Jørgen Carlsen

Højskoleforstander Sortedam Dossering 11 2200 København N Skriv email

Mag. art. i idéhistorie. Forstander for Testrup Højskole 1986-2017. Medlem af Det Etiske Råd 2011-16. Medredaktør af Højkolesangbogens nuværende udgave og formand for udvalget vedr. den kommende udgave. Skribent i Kristeligt Dagblad. Forfatter til bla. "G
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked