Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Kroppen taler sandt - om kropssprog og livsytringer


Mogens Holm, der er uddannet skuespiller, fortæller hér om det kropssprog, som vi alle benytter os af, og som vi burde kende godt. For kroppen lyver ikke.

I foredraget gives eksempler på hvordan selv små variationer i åndedræt eller holdning kan have betydning for hvordan omverdenen opfatter os. Men spørgsmålet er samtidig, hvor meget kropssproget egentlig kan kontrolleres. For vi er også i andres vold. Deres kropssprog påvirker også os.

Kroppen og dens udtryk kan derfor sættes i sammenhæng med filosoffen K.E. Løgstrups tanker om fx urørlighedszonen, den etiske fordring og de spontane livsytringer. Derved handler det ikke blot om hvad vi gør, men også om hvad vi siger. Løgstrup peger på, at det enkelte menneske til stadighed må se sig selv sat i forhold til andre mennesker, og at enhver form for kommunikation rummer en selvudlevering, der giver modparten magt.

"Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej." K.E. Løgstrup
Mogens Holm
Varighed: 1 time og 30 minutter
Honorar: Efter aftale
Honorar til transport:


Andre foredrag ved Mogens Holm


Om foredragsholderen

Mogens Holm

Forfatter og moderator. Platanvej 22 1810 Frederiksberg C Se website Skriv email

Mogens Holm: Forfatter til bl.a. ’Theatre-in-Business’, ’Samfundsteori og hverdagskunst’, ’Danmark i 80’erne’ ’På virkelighedens spinkle racer’, ’Min barndom på Lolland’ og flere dramatiske værker. Uddannet ved Statens Scenekunstskole og Copenhagen Busine
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked