Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Hvad er meningen med det hele?


I foredraget "Hvad er meningen med det hele?" anviser Jakob Holm veje at gå i livet, så man bliver bedre til at få et solidt fundament at stå på i en omskiftelig verden. Med udgangspunkt i bogen Meningen med det hele gives en analyse af nutidens udfordringer – fra dårligt psykisk helbred til ensomhed – samt løsninger på, hvordan vi individuelt og i fællesskab kan overkomme dem. En lang række eksistentialistiske filosoffer – fra Kierkegaard over Nietzsche til Sartre, Camus og Beauvoir – tages i hånden, og ved hjælp af dem peges der på mulige stier, man kan bevæge sig ad for at få skabt mening i tilværelsen.

Foredraget er på samme tid både nemt tilgængeligt og udfordrende. Der tales i et enkelt sprog om det største af alt: Hvad meningen med det hele i grunden er. Det er velegnet til både gymnasier, højskoler og i diverse kirkelige sammenhænge.
Jakob Holm
Varighed: 1 time
Honorar: Efter aftale
Honorar til transport:


Andre foredrag ved Jakob Holm


Om foredragsholderen

Jakob Holm

Presseattaché og forfatter
+44-7824772461
Skriv email

Jakob Holm, presseattaché på den danske ambassade i London, forfatter og anmelder i Weekendavisen. Tidligere lektor i skandinavisk litteratur og kultur ved The University of Texas, chefredaktør i Gyldendals Bogklubber og anmelder ved Kristeligt Dagblad.
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked