Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Protestantisk fundamentalism i USA


Den protestantiske fundamentalisme, der opstod i USA omkring 1800 tallet, er al fundamentalismes moder. Den var i sin oprindelse n vækkelsesbevægelse, der siden har øvet en afgørende indflydelse på det amerikanske samfunds religion, kultur og politik. Trump, Teaparty-bevægelsen og den amerikanske tradition for følelsesmæssig ekses og tungerappe prædikanter og politikere har rod i de amerikanske fundamentalisters særlige stil.
De protestantiske fundamentalister, som kaldte og kalder sig selv for ”protestants”, har skabt den særlige amerikanske version af kristendommen, der er præget af egalitet og antiintellektualisme. Den amerikanske fundamentalisme er således af afgørende betydning, for vejen til en forståelse af amerikansk religion, kultur og politik går via den.
Foredraget falder i 4 hovedafsnit og afsluttes med et udblik.
1. Fokus på den situation, der udløste fundamentalismen
2. Fokus på betydningen af den genkomne Kristus
3. Fokus på dogmatiske forskelligheder i forhold til de episkopale europæiske kirkesamfund.
4. Fokus på tolkningen af de bibelske profetier og apokalypser.
Afslutningsvis skal det diskuteres, om den amerikanske udenrigspolitiks ensidige stillingtagen til fordel for Israel er dikteret af den jødiske lobby AIPAC, eller om den snarere er folkeligt funderet i de amerikanske kristne fundamentalisters skæbnefællesskab med de udvalgte fra det jødiske folk. Som det jødiske pagtsfolk som det gamle pagtsfolk i henhold til Guds frelsesplan foretog exodus fra Egypten til Israel, sådan har de amerikanske fundamentalister som det nye pagtsfolk på Guds bud foretaget exodus fra Europa til Amerika, der iflg deres selvforståelse er det nye Israel med dem som Guds nye pagtsfolk.
Svend Lindhardt
Varighed: 3 timer
Honorar: Efter aftale
Honorar til transport: statens takst for kørsel i egen bil


Andre foredrag ved Svend Lindhardt


Om foredragsholderen

Svend Lindhardt

Bavnager 51 3310 Ølsted Skriv email

Jeg er en gammel dreng på 73, der blev pensioneret for 8 år siden. Da havde jeg gennem et langt liv undervist voksne i historie og religion. Derudover har jeg skrevet en række lærebøger til faget religion.
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked