Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Karen Jeppe - armeniernes moder


Karen Jeppe, Armeniernes Moder, var en pige fra Gylling, der som ung blev grebet af at høre om, hvordan det armenske folk blev forfulgt. Hun følte så stærkt et kald, at hun i 1903 rejste til Urfa i Tyrkiet for at hjælpe de forældreløse børn.
Da hun efter et par år havde lært det armenske sprog (og arabisk og tyrkisk) blev hun leder af børnehjemmet og skolen i Urfa.
Karen Jeppe blev i Urfa, også mens de værste forfølgelser af det armenske folk stod på. Her hjalp hun, hvor det var muligt.
Da 1. verdenskrig var forbi i 1918, rejste hun hjem til Danmark, men i 1921 tog hun til den armenske flygtningelejr i Aleppo i Syrien, hvor hun fortsatte sit hjælpearbejde med støtte fra Armeniervenner i Danmark og fra resten af verden.
Hun døde i 1935 og ligger begravet i Aleppo.

Dr. Nathaniel Beskow skriver om Karen Jeppe:
Hun er et af de største og bedste mennesker, jeg har truffet, stor, ikke først og fremmest på grund af sin klare intelligens, sin livlige opfattelsesevne, sin sikre menneskekundskab sin ukuelige energi, sin eminente organisationsevne, men endnu mere på grund af sin kærlighed og godhed.
De, som mener kærlighed er det samme som sentimentalitet, bør se på Karen Jeppe og forstå, at kærlighed er kraft til handling.

Karen Jeppe skrev i 1930 om skolearbejdet:
Det hele begyndte med, at der i fjor efter et af mine første foredrag hjemme i Danmark kom en familie hen til mig og spurgte, om de ikke måtte få Lov til at sætte et barn i skole nogle år nede i Aleppo, hvis foretagendet da ikke oversteg deres kræfter.
”Med største glæde”, sagde jeg naturligvis, ”det er ikke så farlig dyrt, det kan De nok overkomme”. I en fart regnede jeg efter, hvad det kunne koste, bøger iberegnet naturligvis, og så tænkte, jeg ved mig selv, at der også gerne mangler et eller andet meget nødvendigt klædningsstykke, som barnet må have for at kunne gå i skole. 30 kr. om året var det resultat, jeg kom til. Imidlertid var der naturligvis kommet andre venner til, der skulle høre, hvad det var, vi drøftede. ”Lad mig endelig også få et skolebarn”, sagde både den ene og den anden,
Resultatet er blevet, at der nu er tegnet over 150 skolebørn, og der, melder sig stadig flere ”forældre”.

1931 skrev Karen Jeppe:
Der er ikke tvivl om, at Danmark ligesom alle andre lande har god brug for sine kræfter til at bære sine egne byrder; og dog kan det godt være, de bliver lettere at bære, når man udvider sin horisont så meget som muligt og tager aktiv del også i andre folkeslags skæbne. Aldrig er livet så svært, som når man taber udsynet og blot stirrer på sit eget.

Karen Jeppe:
Født i Gyllingskov d. 1. juli 1876
Ankommer til Urfa 2. nov. 1903
1. nov. 1914. Tyrkiet går ind i verdenskrigen på Tysk side.
24. april 1915. Folkedrabet begynder.
Karen Rejser til Danmark 1918.
28. maj 1920. Den armenske stat dannes.
April 1921 ankommer hun til Aleppo
15. maj 1921. Medlem af Folkeforbundet.
1924. Kolonien Tel Armen startes.
1927. Folkeforbundet stopper støtten.
1927. Karen Jeppe får fortjenstmedaljen.
1933. I Danmark for sidste gang.

Min bog: ”Kun et lille Lys” (Lix 20) kan købes direkte hos
forlaget, Wisby & Wilkens, www.bogshop.dk
eller hos boghandleren. kr. 148,-

Jeg kommer gerne og fortæller om Karen Jeppe.
1½ - 4 timer. Pris efter aftale

Mogens Højmark
Varighed: 1 time og 30 minutter
Honorar: Efter aftale
Honorar til transport: Efter aftale


Andre foredrag ved Mogens Højmark


Om foredragsholderen

Mogens Højmark

Arkivleder Aalstrupvej 19 8300 Odder Telefon: 64637564 Skriv email

Jeg er Mogens Højmark.
Jeg har 40 års erfaring som efterskolelærer med en eller to ugentlige fortælletimer i alle årene.
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked