Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Henrik Pontoppidan, fædreland, frigørelse og kristendom


Nobelpristageren Henrik Pontoppidan (1857-1943) fremstilles ofte som en frontsoldat i det såkaldt moderne gennembrud med alt, hvad dertil hører af litterær realisme, pacifisme og kald til frigørelse på programmet.
I naturlig forlængelse heraf ses Pontoppidan ofte som fjende af kristendommen, og hans kritik af datidens danske kirke var sandt nok ubønhørlig.
Foredraget vil dog igennem en fortælling om Henrik Pontoppidan og hans tid vise, at begge dele er mere nuancerede end som så og spørge, om Pontoppidan også har noget at sige kirken af i dag.


Martin Ravn
Varighed: 1 time
Honorar: 4.000,-
Honorar til transport: Efter gældende takst


Andre foredrag ved Martin Ravn


Om foredragsholderen

Martin Ravn

Kærvej 20 3450 Allerød Skriv email

Martin Ravn (født i 1984) har studeret teologi ved Københavns Universitet og ved Humboldt Universität zu Berlin, Tyskland.
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked