Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Hartvig Frisch – en socialdemokratisk kulturpersonlighed


Hartvig Frisch (1893-1950) var ikke bare en af de betydeligste socialdemokratiske politikere i det 20. århundrede, han var også en banebrydende og central kulturpersonlighed.
Udtrykket "kultur er vaner" stammer fra Frisch's "Europas Kulturhistorie", som han påbegyndte i 1920, lod udkomme i enkeltbind op gennem 20'rne og udgav samlet i 1928.
Allerede som 18-årig var han blevet medlem af Socialdemokratiet, og selv om han til tider - både på grund af sin baggrund og sine holdninger - blev anset for meget venstreorienteret og kontroversiel, forblev han i partiet til sin død.
Han var en udogmatisk, gedigen og skikkelig socialist, der trivedes godt blandt de forskelligste mennesker. Elitens kultur skulle efter hans opfattelse gøres til folkets kultur.
Som en meget kompetent litteraturredaktør på avisen "Social-Demokraten" i en kortere periode omkring 1930 havde han fx et nært samarbejde med kommunisten Hans Kirk,
"Oplysning og sans for kvalitet" - med den holdning vandt Hartvig Frisch mange for sin sag. En dag i 1930 faldt en ung gymnasiast på centralbiblioteket i Randers over en af hans artikler om Platons "Staten" i et populærvidenskabeligt værk og blev efter eget udsagn fra den dag vakt for sagen. Han hed Jens Otto Krag!
Statsminister Staunings 60-års fødselsdag i 1933 fejrede Frisch med udgivelsen af "Pest over Europa", et kampskrift ikke bare mod nazismen, men mod alle totalitære styrer.
Hartvig Frisch havde en overordentlig veludviklet historisk bevidsthed, som kom til udtryk, hvadenten han talte eller skrev om boligforhold, religion eller finanslov. Hans store kulturhistoriske overblik gjorde også, at han tidligt så, hvilken overvældende indflydelse den amerikanske kultur ville få i Europa. Det var en af grundene til, at han ikke var tilhænger af Danmarks tilslutning til NATO efter 2. verdenskrig.
(jvf. foredragsteksten til "Hartvig Frisch - fra kulturpolitik i 1920'rne til undervisningsminister i efterkrigstiden").
Finn Jorsal vil i øvrigt i sit foredrag belyse Hartvig Frisch's relationer til bl.a. Georg Brandes, Tom Kristensen, Johannes V. Jensen, PH og Karen Blixen.

Foredragsholderen markerede Hartvig Frisch's 100-årsdag 17/1-1993 med kronikker i Det Fri Aktuelt, Morgenavisen Jyllands-Posten og Aarhus Stiftstidende.

læs mere på min hjemmeside www.finnjorsal.dk
Finn Jorsal
Varighed: 1 time og 30 minutter
Honorar: Efter aftale
Honorar til transport: kørselsgodtgørelse efter statens takster


Andre foredrag ved Finn Jorsal


Om foredragsholderen

Finn Jorsal

Dragsbækvej 31 7700 Thisted Se website Skriv email

Finn Jorsal er født i Svendborg i december 1947, voksede op i Middelfart og Strib, blev student fra Fredericia Gymnasium 1967 (hos rektor Erik Lund) og 1974 cand. mag. i klassisk filologi på Aarhus Universitet (med professorerne Franz Blatt, Holger Friis
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked