Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Hvordan er Gud egentlig?


Vore og andres forestillinger om Gud Hvilket billede har vi af Gud, og hvad er det formet af? Hvordan har det ændret sig gennem vores liv?
Er Gud en mand eller en dame, hvid eller sort? Skal vi være bange for Gud, eller er Gud rar?
Hvilke billeder har de af Gud andre steder i verden? Hvem har det rigtige billede af Gud? Foredraget vil blive illustreret med eksempler fra Det Gamle og Det Nye Testamente og med nutidige forsøg på at forstå og beskrive Gud. Endelig vil det omhandle billeder af den guddommelige verden i hinduismen med hovedvægt på Shiva, Shakti, og med hende den tantriske tradition, samt Kali. Udfordrer de hinduistiske billeder af det guddommelige vores kristne forståelse af Gud? Indeholder de noget sandt, og noget vi mangler, eller er de det rene hedenskab?
Mogens Kjær
Varighed: 1 time og 30 minutter
Honorar: Efter aftale
Honorar til transport: Dækkes


Andre foredrag ved Mogens Kjær


Om foredragsholderen

Mogens Kjær

Europamedarbejdet i Mellemkirkeligt Råd Ewaldsensvej 6 2000 Frederiksberg Skriv email

Mogens Kjær er født i 1946, cand.teol i 1973, sognepræst i Herning 1974-78, udsendt af Mission Afrika til Nigeria 1978-1985, missionssekretær i Det Danske Missionsselskab 1985-89 hvor han var chef for arbejdet i Afrika og Mellemøsten, sognepræst i Søborgm
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked