Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Det gode liv


Fornuft og etik fra Oldtiden til Emma Gad Mennesker har på alle tider og steder gjort sig tanker om, hvordan livet bør leves til gavn og glæde for en selv og andre. Det har ført til en vidt udbredt skriftligt nedfældet livsklogskab. Fra Det gamle Testamente kendes Ordsprogenes Bog, Prædikerens Bog og den apokryfe Siraks Bog. I Det ny Testamente finder vi livsvisdom både i evangelierne og brevlitteraturen. Fra de bibelske tekster fører foredraget en linje videre til senere samlinger af leveregler, med Emma Gads "Takt og Tone" som det kendteste danske eksempel. Undervejs diskuteres levereglernes begrundelser (levereglernes "hvorfor"). De fortæller nemlig noget om religion, menneskesyn og samfundssyn bag de gode råd.
Bent Rosendal
Varighed: 1 time og 30 minutter
Honorar: 1.500,-
Honorar til transport: tog eller statstakst for bil


Andre foredrag ved Bent Rosendal


Om foredragsholderen

Bent Rosendal

Fhv. lektor Harald Kiddesvej 36 8230 Åbyhøj Telefon: 86155318 Skriv email

Bent Rosendal, tidligere lektor i Det gamle Testamente ved Aarhus Universitet. Har desuden undervist ved Teologi for Lægfolk. Har skrevet bøger, tidsskriftartikler og bidrag til samleværker, især om gammeltestamentlig livsforståelse og etik. Desuden om ga
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked