Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Tro og etik i gamle og nye danske salmer


Foruden at tale om Faderen, Sønnen og Helligånden siger kristne salmer noget om, hvad den kristne tro betyder for menneskers livsførelse. Hvad siger danske salmer om kristen etik? Hvordan begrunder vi vores handlinger og holdninger kristeligt? For rationalismen omkring år 1800 var den vigtigste etiske norm efterfølgelsen af Jesus som det store forbillede. For Grundtvig var det mennesket skabt i Guds billede. I nyere og nyeste tid er talen om Jesus som forbillede atter fremme i salmedigtningen.
Bent Rosendal
Varighed: 1 time og 30 minutter
Honorar: 1.500,-
Honorar til transport: tog eller statstakst for bil


Andre foredrag ved Bent Rosendal


Om foredragsholderen

Bent Rosendal

Fhv. lektor Harald Kiddesvej 36 8230 Åbyhøj Telefon: 86155318 Skriv email

Bent Rosendal, tidligere lektor i Det gamle Testamente ved Aarhus Universitet. Har desuden undervist ved Teologi for Lægfolk. Har skrevet bøger, tidsskriftartikler og bidrag til samleværker, især om gammeltestamentlig livsforståelse og etik. Desuden om ga
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked