Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Islamisk fundamentalisme


Den islamiske fundamentalisme er blevet et af de helt aktuelle emner på grund af visse gruppers brug af vold som politiks middel. Fundamentalisterne vil gerne iscenesætte sig selv som islams autentiske og egentlige representanter, men deres version af islam er blot en blanding af konservative kulturelle og religiøse normer iblandet innovationer der hvor det er opportunt. Fundamentalismen er opstået som ideologisk opposition til den islamiske liberalisme, hvis hovedtese er, at islam som religion og samfund er fuldt kompatibel med demokrati og modernitet. Imidlertid har fundamentalismens blanding af religiøs konservatisme og social politik haft et appel som en tredje verdens politik vendt mod både Vesten dominans og de liberale islamiske bevægelser der betragtes som medløbende. Foredraget vil belyse hele dette religiøse og politiske kompleks.
Philippe Provençal
Varighed: 1 time
Honorar: 2.500,-
Honorar til transport: Statens befordringsgodtgørelse


Andre foredrag ved Philippe Provençal


Om foredragsholderen

Philippe Provençal

Cand.mag i semitisk filologi, Ph.D. Lundtoftegade 115 2200 København N Telefon: 86136929 Se website Skriv email

Philippe Provençal er uddannet cand. mag. i arabisk sprog og islamisk kultur og bibelsk hebraisk i fra Århus Universitet og PhD fra Københavns Universitet. Han har især forsket i arabisk og islamisk kultur, dens medicin- og videnskabhistorie, samt i moder
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked