Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Åh, abe! - mareridtsdrømmen om det ubundne menneskeliv


"Åh, abe!" er en både velkendt og afholdt børnesang - særligt blandt forældre, der gerne vil synge for deres børn, men ikke kender til dybderne i den danske sangskat. Dens udtryk er nutidigt og letforståeligt, og dens hyldest til den evigglade abe i lianerne er i god tråd med det lystprægede livssyn, som mange mennesker hylder i dagens Danmark. Men sangen selv stammer faktisk ikke fra vores tid. Den er skrevet af kulturradikalismens hovednavn og altmuligmand Poul Henningsen, der sammen med komponisten Bernhard Christensen i 1948 udgav et hæfte med det, de selv kaldte "lette børnesange". Sangene var et jazz-pædagogisk fremstød i børnehøjde for det livssyn, de troede på, og som kom til at gå under navnet 'kulturradikalisme'. Deres drøm var et menneske, der løsrev sig fra pligtens lænker og den forældede overtro, så det endelig kunne blive herre i eget hus og lære at leve i pagt med sin sunde, naturlige lyst.

Mange mennesker blev grebet af den kulturradikale drøm, og den er sidenhen blevet sunget ind i mængdevis af danske børn. Men drømmen har en bagside - en mareridtsside. For livet som uforpligtet abekat medfører en ligegyldighed over for medmennesket - og et had til de forpligtelser, der gør menneskelivet menneskeligt.

Foredraget er både kulturhistorisk og nutidigt. Det sigter både mod en skildring af Poul Henningsens livssyn, som det kommer til udtryk i hans sange og artikler, og mod en nutidig fremstilling af de dystre følger af drømmen om at gøre menneskelivet til et dyreliv.

Som modbillede til Poul Henningsen - og som modgift til vores tids sygelige selvkredsen - vil der afslutningsvist blive peget på Grundtvigs syn på menneskelivet. For han vidste, at kun det liv, der leves under gode bånd og med kærlige forpligtelser, kan kaldes menneskeligt.

Foredraget er både stridbart og muntert anlagt - og det bliver bestemt ikke en dårligere dag, hvis vi bliver uenige over kaffen.
Johan Christian Nord
Varighed: 2 timer
Honorar: Efter aftale
Honorar til transport: Efter aftale


Andre foredrag ved Johan Christian Nord


Om foredragsholderen

Johan Christian Nord

Valgmenighedspræst Kirkebakken 13 8620 Kjellerup Telefon: 28609120 Se website Skriv email

Jeg er valgmenighedspræst i Kjellerup og Omegns Valgmenighed, ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og grundtvigsk altmuligmand.
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked