Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
90% hedning - Jakob Knudsens natursyn og kristentro


Den grundtvigske forfatter Jakob Knudsen (1858-1917) indtager en særstilling i dansk åndshistorie. I hans forfatterskab knyttes kristentro og naturbundethed sammen i en livgivende spænding, som er kilde til stærke læseoplevelser og særdeles god at få forstand. Knudsen skrev en gang om sig selv, at han givetvis var »mere end halvvejs Hedning af Væsen, ja, maaske endda 90 pCt. Hedning« – og det er der noget om. For i ham mødes det sunde, nordiske hedenskab med den lyse tro på den levende Gud. Foredraget handler om denne dobbelthed i Knudsens tænkning og skønlitterære forfatterskab, og håbet er at give de lyttende lyst til selv at dykke ned i forfatterskabet - og stifte bekendtskab med noget så mærkværdigt som en kristen hedning.
Johan Christian Nord
Varighed: 2 timer
Honorar: Efter aftale
Honorar til transport: Efter aftale


Andre foredrag ved Johan Christian Nord


Om foredragsholderen

Johan Christian Nord

Valgmenighedspræst Kirkebakken 13 8620 Kjellerup Telefon: 28609120 Se website Skriv email

Jeg er valgmenighedspræst i Kjellerup og Omegns Valgmenighed, ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og grundtvigsk altmuligmand.
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked