Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Martin Luther og mødet med islam


I anledningen af 500-året for Martin Luthers 95 teser og i lyset af samtidens debat om islam, undersøger dette foredrag Martin Luther og hans forhold til Islam.

Der gives en grundig introduktion til konteksten og samtiden, deriblandt et billede af 'Tyrken' som verdensmagt. Særlig Martin Luthers syn på islam som religion og hans advarsler i 'Vom Kriege wider die Türken' og forordet til Koran-oversættelsen fra 1543.

Foredragets centrale spørgsmål i den forbindelse handler om reformation og hvordan den Lutherske reformation kan udpege en retning for det 21. århundredes forsøg på reformation af islam.

Martin Luthers forståelse af islam og af Koranen flytter sig over tid. Den er afhængigt af kontekst, hvilket især er præget af ’tyrkens,’ dvs. osmannernes erobringer op i Europa. Den er også afhængigt af Luthers egen samtid og den teologiske kontekst, som han er dybt involveret i. Endeligt, og det er bemærkelsesværdigt, så skærper Luther sin analyse af islam på baggrund af ny viden og nye kilder, især det eksemplar af Koranen, som han får til rådighed i 1542. Luthers kritiske og polemiske engagement med Koranen er kendetegnet ved, at han ikke forkaster den såre uden grundigt at sætte sig ind i materialet, og at han med sin intertekstuelle kritik mener, at Koranens stærkeste kritiker er Koranen selv.

Foredraget tager omkring en time, men der er altid mange relevante spørgsmål, som der er god grund til at tage sig tid til.
Niels Valdemar Vinding
Varighed: 1 time
Honorar: Efter aftale
Honorar til transport: Efter gældende takst


Andre foredrag ved Niels Valdemar Vinding


Om foredragsholderen

Niels Valdemar Vinding

Hvedevej 1 2700 Brøsnhøj Telefon: 51217682 Skriv email

Niels Valdemar Vinding, ph.d., BA (teol), cand. mag. islamstudier, er adjunkt ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet, hvor han forsker i islam og muslimer i Danmark og Europa med særlig fokus på sharia, religion og
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked