Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Vores EUROPA


- hvorfra ? - hvorhen ? - hvorfor ? Dette foredrag tager udgangspunkt i det Europa, der efter 2. Verdenskrig lå som en ruindynge, og hvor en række fremsynede mænd og kvinder overvejede, hvad der skulle forhindre en gentagelse af krigenes ødelæggelser.
Deres overvejelser førte til de organisationer (bl.a. NATO og EF/EU), der nu har sikret fred i mere end 70 år. Den længste fredsperiode i Europas historie overhovedet.
Der gøres mellemlandinger i Koldkrigsperioden, hvor Jerntæppe og Berlinmur var faste elementer i en usikker tid, og hvor Berlinmurens fald i 1989 hurtigt nødvendiggjorde et nyt Europakort.
Den store eufori efter "Murfaldet" og Sovjetunionens sammenbrud afløstes hurtigt af virkelighedens realiteter. Der kom vanskelige år for mange af de øst-europæiske folk, der nok havde opnået deres nationale frihed, men til gengæld måtte kæmpe for at overleve økonomisk og socialt.
EU blev udvidet, og vi fik en masse nye naboer.
I midten af 90´erne eksploderede Balkan, og vi oplevede en frygtelig krig i vor egen baghave - ganske som det skete nogle år senere i Ukraine.
I mellemtiden kom kriserne - ikke en, men mange: Finans-, gælds og €-krise, og EU blev i mange henseender udfordret til det yderste.
Og så kom flygtningene ! En udfordring EU-landene sagtens kunne have tacklet, hvis der blev trukket på fælles hammel. Det skete ikke. Mange svigtede, da det virkelig gjaldt.
Alt medens en række yderligtgående, rabiate partier og bevægelser havde fremgang i mange lande, der ellers gennem generationer havde været politisk stabile.
EU er udfordret, og desværre synes løsningerne ikke at være inden for rækkevidde.
Brexit er endnu en udfordring, nok mere for Storbritannien end os andre. Men trist er det, om et stort og vigtigt land, der har bidraget så meget til europæisk politik, kultur og tænkning måske er i færd med at sejle sin egen sø... Men lad os nu se - det er nemt at råbe Brexit, vanskeligere bliver det at se konsekvenserne i øjnene...
Foredraget giver ingen SVAR på de europæiske udfordringer, men der bliver givet en række BUD på, hvordan vi måske kan komme videre.
Så må hver enkelt gøre sine egne overvejelser.
Det er nemlig gennem overvejelser, man når frem til løsninger...
Og kun fælles løsninger er holdbare løsninger !

Vi skal passe godt på DANMARK !
Det gør vi ved også at passe godt på EUROPA !


Poul-Erik Uttrup
Varighed: 2 timer og 30 minutter
Honorar: Efter aftale
Honorar til transport: 1,50 kr pr km


Andre foredrag ved Poul-Erik Uttrup


Foredrag

Billeder

Om foredragsholderen

Poul-Erik Uttrup

4xf: fhv. forstander, forfatter, foredragsholder Korsholmvej 82 9690 Fjerritslev Telefon: 98213074 Skriv email

- Model 1943 - særdeles velkørende, men dog påvirket af vejr og vind...

- Opvokset i et grundtvigsk præget landbomiljø i Himmerland.
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked