Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Kunsten i reformationen


- reformationen i billedkunsten Reformationens opbrud betød også opbrud i billedeforståelsen. I modsætning til de andre reformatorer så Martin Luther ingen grund til at indføre et billedforbud. Hans forståelse var, at et billede “kun” var et billede, en genstand på linie med andre, uden de overjordiske kræfter, som de katolske billeder var blevet tillagt. Hermed var de første skridt taget mod et moderne kunstbegreb. Luther var interesseret i billeder som pædagogisk hjælpemiddel, som kunne illustrere og understøtte Ordet. Hans billedestrategi satte sig spor ikke mindst I Lucas Cranach den Ældre og hans værksteds religiøse værker, som blev virksomme i udbredelsen af det reformatoriske budskab.
Foredraget vil vise udvalgte værker af Cranach og andre kunstnere i samtiden, herunder også de polemiske flyveblade, vendt mod den katolske kirke.
(60-90 min.; nødv. hjælpemidler: projekter til PC; 3.500 kr. excl. transport)
Nyt foredrag i anledning af reformationsjubilæet i 2017.
Birgitte Thyssen
Varighed: 1 time
Honorar: 3.500,-
Honorar til transport: efter aftale


Andre foredrag ved Birgitte Thyssen


Om foredragsholderen

Birgitte Thyssen

Henrik Steffens Vej 3 1866 Frederiksberg C Telefon: 22339347 Skriv email

Fhv. sognepræst. Tidligere lektor ved Folkekirkens Pædagogiske Institut, Løgumkloster.
Efter pensionering som præst kandidateksamen i kunsthistorie, Københavns Universitet (efterår 2015). Rejseleder i Israel, Rom, Færøerne.
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked