Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Kan tro flytte bjerge? Og flytter bjerge troen?


Om forholdet mellem tro og helbred. Tro flytter bjerge, siger man. Meget tyder på, at det faktisk er tilfældet, og især ved sygdom. Niels Christian Hvidt, lektor ved Syddansk Universitet i Odense og gæsteprofessor ved Ludwig Maximilians Universität i München, er i færd med at udforske, hvordan det forholder sig i Danmark og Tyskland, og befinder sig således midt i krydsfeltet mellem tro og naturvidenskab.

Forholdet mellem tro og helbred har været et relativt overset emne i den danske sundheds-faglige forskning. Der har været en afgørende forbindelse mellem tro og helbred i de fleste kulturer og religioner med stort fokus på sammenhængen mellem krop, psyke og sjæl. I de vestlige kulturer er det imidlertid i dag sådan, at separate faggrupper varetager omsorgen for hver af disse tre aspekter af mennesket, og ofte oplever patienter, at de ikke bliver set som de hele mennesker, de selv oplever at være.

Der er god grund til igen at belyse forholdet mellem krop, psyke og sjæl: Foredraget redegør for resultater, herunder også danske, der viser, at mennesker med en religiøs praksis har en lavere sygdomsrisiko og lever længere.

Dernæst sættes der fokus på, hvilken rolle tro kan tænkes at have ved sygdom i et sekulari-seret samfund som det danske, hvor religion spiller en mindre rolle, men over 70 % af be-folkningen alligevel kalder sig troende. Tilsyneladende er der få ting, der får danskere til at tænke over eksistentielle forhold, som netop sygdom gør det. Som foredragstitlen siger: Tro flytter bjerge, men bjerge flytter også troen! Forskningen tyder for det første på, at mange patienter håber på og beder om et under. For det andet at troen indeholder vigtige ressour-cer til, at patienter finder håb og trøst til at håndtere livet, når det er præget af sygdom og krise.

Man kan få en forsmag på foredraget ved at se Niels Christian Hvidts oplæg på DR’s Danskernes Akademi her samt på Niels Christian Hvidts egen hjemmeside www.hvidt.com.
Niels Christian Hvidt
Varighed: 1 time
Honorar: Efter aftale
Honorar til transport:


Andre foredrag ved Niels Christian Hvidt


Om foredragsholderen

Niels Christian Hvidt

Lektor / gæsteprofessor, Theol.Dr. Ulriksholmvej 9 5000 Odense C Telefon: 65504325 Se website Skriv email

Theol.dr. Niels Christian Hvidt, født 1969, er teolog og humanistisk sundhedsforsker, der siden 2006 har været lektor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet.
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked