Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Kan Tro Flytte Bjerge? Eller Flytter Bjerge Troen?


Om forholdet mellem tro og helbred.

Forholdet mellem tro og helbred har været et relativt overset emne i den danske sundhedsfaglige forskning. I de fleste kulturer og religioner har der imidlertid været en afgørende forbindelse mellem tro og helbred med fokus på sammenhængen mellem krop, psyke og sjæl.

I de vestlige kulturer er det sådan i dag, at separate faggrupper varetager omsorgen for krop, psyke og sjæl, og ofte oplever patienter, at de ikke bliver set som de hele mennesker, de er. Det moderne sundhedsvæsen er derfor præget af et ønske om atter at behandle det hele menneske og have patienten som partner. Dette foredrag belyser og bidrager til denne ambition gennem et fokus på den eksistentielle og åndelige omsorg.

Niels Christian Hvidt, dr.theol., professor i eksistentiel og åndelig omsorg på SDU har fokus på disse emner, og befinder sig midt i krydsfeltet mellem tro, mening og videnskab.

Foredraget bygger på ti års dansk grundforskning indenfor feltet, som Hvidt har været initiator og leder af. Han redegør for resultater, herunder også danske, der viser, at mennesker med en religiøs praksis har en lavere sygdomsrisiko og lever længere.

Dernæst sætter han fokus på, hvilken rolle tro kan have ved sygdom i et sekulariseret samfund som det danske, hvor religion spiller en mindre rolle, men over 70 % af befolkningen alligevel kalder sig troende. Tilsyneladende er der få ting, der får danskere til at tænke over eksistentielle forhold, som netop sygdom gør det. Som foredragstitlen siger: Tro flytter bjerge, men sygdomsbjerge flytter også troen!

Forskningen tyder på, at mange patienter håber på og beder om et under og at eksistensrummet indeholder vigtige ressourcer til at finde håb og trøst til at håndtere livet, når det er allersværest. Og at det øger vores egen livskvalitet, når vi tør være nærværende tilstede hos patienten og spørge ind til psykosociale og eksistentielle emner.

Niels Christian Hvidt er Danmarks mest erfarne foredragsholder indenfor feltet. Han har holdt over 400 foredrag og bidrager ofte i medierne om eksistentielle patientperspektiver.

Foredraget vil belyse følgende spørgsmål:

1. Hvad ved vi om sammenhængen mellem tro og helbred?
2. Hvordan kan vi blive bedre til at inddrage patienterne gennem et fokus på patienternes mange psykosociale og eksistentielle behov?
3. Kan dette fokus øge patienternes symptomoplevelse, livskvalitet og tilfredshed med behandlingen?
4. Kan det øge arbejdsglæden og livskvaliteten hos behandlere?

Hvis der er tid til det, kan der lægges refleksions- og praksisøvelser ind i programmet.
Niels Christian Hvidt
Varighed: 1 time
Honorar: Efter aftale
Honorar til transport:


Andre foredrag ved Niels Christian Hvidt


Om foredragsholderen

Niels Christian Hvidt

Professor, Theol.Dr. Ulriksholmvej 9 5230 Odense M Telefon: 65504325 Se website Skriv email

Professor, theol.dr. Niels Christian Hvidt, født 1969, er teolog og humanistisk sundhedsforsker, der siden 2006 har været ansat ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet – fra 2006-2014 ved Forskningsenheden for Helbred, Menneske
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked