Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Mirakler - Møder mellem Himmel og Jord


Den vesterlandske historie er gennemvævet af beretninger om mirakler. Ser man tilbage på kristendommens fremvækst i Europa bliver det klart, at troen på undere og det, man så som manifestationen af Guds kraft, var med til at sikre kristendommens indføring i Europa, en sejr, der bl.a. er blevet forklaret ved, at de kristne var omsorgsfulde mod de syge og var i stand til at udføre undere, der var talrige og kraftfulde nok til at overbevise romerne om, at den sande Gud var den kristne.

Ser man på den klassiske litteratur og malerkunst, kommer man på samme måde ikke udenom det faktum, at miraklerne har spillet en stor rolle i vor kultur. Miraklerne har aldrig manglet i kristendommens historie og gør det heller ikke i dag. Fra alle dele af verden indløber rapporter om grædende Mariastatuer, om børn, der får åbenbaringer, og om mirakuløse helbredelser af patienter, som lægerne ikke havde givet nogen chancer. Der tales i dag om en øgning af sådanne mirakuløse hændelser i kristen sammenhæng. Således kan det ikke undre, at miraklet også i det 21. århundrede er et af de væsentlige emner, der tages op, når man diskuterer hvorvidt mennesket er alene i sin verden, eller om der er en personlig Gud, der kan handle og gøre undere i verden.

Foredraget tager udgangspunkt i, hvordan man i det hele taget forstår og definerer mirakler. Dernæst giver det via nogle af billedkunstens smukkeste gengivelser af berømte bibelske mirakler et vue over, hvor vigtige Bibelens underberetninger har været for vesterlandsk kulturhistorie. Til sidst skildres to til tre nutidige case-stories om mennesker, der har oplevet mirakler i vores tid.

Se mere under www.mirakler.info
Niels Christian Hvidt
Varighed: 1 time
Honorar: Efter aftale
Honorar til transport:


Andre foredrag ved Niels Christian Hvidt


Om foredragsholderen

Niels Christian Hvidt

Professor, Theol.Dr. Ulriksholmvej 9 5230 Odense M Telefon: 65504325 Se website Skriv email

Professor, theol.dr. Niels Christian Hvidt, født 1969, er teolog og humanistisk sundhedsforsker, der siden 2006 har været ansat ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet – fra 2006-2014 ved Forskningsenheden for Helbred, Menneske
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked