Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Oplev antikke atomer


Den antikke atommodel Oplev antikke atomer

Hvordan så den antikke atommodel ud?
Hvordan opstod denne model?
Hvordan genopstod atommodellen?

Den atommodel, der efter en “pause” på 2000 år blev genoptaget tidligt i 1800 tallet, er – som fysikken selv – et barn af den græske filosofi.

Den atommodel, vi kender fra Demokrit -og som han har fra sin læremester Leukippos – var et resultat af de førsokratiske tænkeres overvejelser om væren. Man var optaget af at finde noget stabilt i en fluktuerende verden.

Fra Epikur til Niels Bohr
Efter Athens klassiske periode genoptager Epikur omkring 300 f.kr. atomteorien, men bruger den mest til sit etiske projekt: den materialistiske hedonismefilosofi. Hvilket omkring år nul er dokumenteret hos den romerske digter Lukrets.

Ideen om stoffet som opdelt i atomer overvintrer ved at blive nævnt i forskellige lærde værker, men først da den britiske kemiker John Dalton tidligt i 1800-tallet bruger den meget konkret til at opstille simple molekylemodeller, begynder den moderne atomteoris historie.

Den historie afrundes med Niels Bohrs atommodel i begyndelsen af 1900-tallet.

www.filosofien.dk
Viggo Smitt
Varighed: 1 time og 30 minutter
Honorar: 6.000,-
Honorar til transport: Efter statens takster


Andre foredrag ved Viggo Smitt


Om foredragsholderen

Viggo Smitt

Telefon: 50525602 Se website Skriv email

Viggo Smitt, cand.pæd, lærer og debattør er en markant stemme i skoledebatten. Med sin på én og samme tid filosofiske og praktiske tilgang viger han ikke tilbage fra at udfordre en række populære, men uheldige antagelser, der præger den aktuelle skoledeba
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked