Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Grænselandet i dag


periferi eller centrum? Det dansk-tyske grænseland har inden for det sidste halve århundrede gradvist bevæget sig fra at være et område præget af dramatik og bitter strid til et landskab der nok er præget af kulturelle forskelligheder, men også af en gensidig respekt og endog et begyndende samarbejde.

Som det hedder i sloganform har man flyttet sig fra at være "mod hinanden" til nu at være "med hinanden". Denne historie om udviklinger mellem flertal og mindretal på begge sider af grænsen kan anskues som et isoleret fænomen. I så fald er det en beretning fra periferien. Henholdsvis det sydligste Danmark og det nordligste Tyskland.

Men historien kan også sættes ind i en større sammenhæng, så sandt som netop mod- og medspil mellem flertal og mindretal er et brændende aktuelt spørgsmål mange steder i Europa, hvor problematikken giver sig lige så blodige udslag som den engang gjorde i hertugdømmet Slesvig.

Hvis der måske er nogle dansk-tyske erfaringer der kan bruges internationalt, bliver grænselandet i stedet til et centrum - et laboratorium for udforskning af, hvad der skal til for at flertal og mindretal kan udvikle sig fredeligt sammen.
Finn Slumstrup
Varighed: 1 time
Honorar: Efter aftale
Honorar til transport: Efter gældende takster


Andre foredrag ved Finn Slumstrup


Om foredragsholderen

Finn Slumstrup

Forfatter Smedegade 6 5970 Ærøskøbing Telefon: 38868057 Se website Skriv email

Forfatter. Har været højskolelærer på Snoghøj og Askov samt forstander for Vallekilde Højskole. Derefter informationschef i Dansk Flygtningehjælp. 1991-99 chef for DR P1, og medarbejder ved DR Kultur til 2007.
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked