Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Kristen spiritualitet


Spiritualitet er blevet et ord, vi alle kan bruge. Midt i en omskiftelig, effektiv og krævende verden er der flere, der begynder at interessere sig for åndelig fordybelse. I den lutherske tradition har hovedvægten været lagt på ordet og intellektet. Resultatet er blevet, at troens ydre kendetegn er nedprioriteret eller ligefrem mistænkeliggjort. Vi er stivnet i en luthersk ortodoksi og har mistet fromhedslivet i folkekirken. Men danskernes længsel efter at give troen liv er stor; det ses bl.a. i, at mange mennesker nu dykker ned i gamle fordybelsestraditioner som bøn og meditation, retræter og lystænding, pilgrimsvandring og åndelig vejledning. Så måske er der en spirituel vækkelse i gang i folkekirken?

I den kristne tradition er der gemt 2000 års erfaring af menneskers behov for sammenhæng og mening i tilværelsen. Og vi skal høre nogle bud på, hvordan man kan give troen krop i det nye årtusind.

Foredraget kan følges op med en retræte.
Elisabeth Lidell
Varighed: 2 timer
Honorar: 4.000,-
Honorar til transport: Efter gældende takster


Andre foredrag ved Elisabeth Lidell


Om foredragsholderen

Elisabeth Lidell

Øresund Parkvej 15 2300 København Se website Skriv email

Født 1950 på Ærø, uddannet cand.theol. et exam. art. 1979, præsteembeder: Københavns Domkirke samt Risskov Kirke, retræteleder, pilgrimspræst i Århus Stift, åndelig vejleder samt fhv. underviser på Pastoralseminariet i Århus i emnet ”Bøn og spiritualitet”
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked