Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Bønneworkshop - giv troen krop gennem bøn og fordybelse


Jeg udfordrer deltagerne til at bryde blufærdighedstærsklen omkring trosemner, idet vi i små øvelser taler med hinanden om vores personlige andagtsliv samt gennemfører en Bibelmeditation over en evangelietekst.

I dag spørges der ikke kun efter kristendommens intellektuelle og dogmatiske side, men også kristendommens kropslighed, kristendom som erfaring, som noget eksistentielt. Det åndelige liv har fået en renæssance, også blandt mennesker, der ikke kommer i kirken.

Ud fra egne erfaringer kommer giver jeg mine bud på en kristen trospraksis, bl.a. bøn,
meditativ Bibellæsning, åndelig vejledning, retræte og pilgrimsvandring.

Workshopppen kan følges op med individuel åndelig vejledning eller en sogneretræte.
Elisabeth Lidell
Varighed: 2 timer
Honorar: 4.000,-
Honorar til transport: Efter gældende takster


Andre foredrag ved Elisabeth Lidell


Om foredragsholderen

Elisabeth Lidell

Øresund Parkvej 15 2300 København Se website Skriv email

Født 1950 på Ærø, uddannet cand.theol. et exam. art. 1979, præsteembeder: Københavns Domkirke samt Risskov Kirke, retræteleder, pilgrimspræst i Århus Stift, åndelig vejleder samt fhv. underviser på Pastoralseminariet i Århus i emnet ”Bøn og spiritualitet”
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked