Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Christian X - skurk eller helt?


Chr. Xs letsindige omgang med sine konstitutionelle rettigheder Kong Christian X. var ved sin personlige og politiske ind¬blanding selv skyld i Påskekrisen 1920. Med sine handlinger var han tæt på afsætte sig selv og dermed få afskaffet det danske monarki. Christian X. var konge fra 1912 til 1947. Det var en dra-matisk tid. Første verdenskrig, salget af de Vestindiske Øer, Genforeningen 1920, økonomiske kriser, politiske trakasserier og ikke mindst den fem årige tyske besæt¬telse. Ofte var kong Christian X. selv årsag til sine vanskeligheder. Men med tiden og ikke mindst under den tyske besættelse blev han nærmest et ikon og samlingspunkt for befolk-ningen. Der er mange myter og legender om Christian X., som vil blive belyst i foredraget.
Varighed efter aftale: Nødv. hjælpemidler: Et lærred/hvid væg. (Hvis ikke arrangøren har en PCer og fremviser, medbringer jeg selv nødvendigt udstyr.)
Niels Ole Frederiksen
Varighed: 1 time og 45 minutter
Honorar: 4.000,-
Honorar til transport: Statens takster


Andre foredrag ved Niels Ole Frederiksen


Om foredragsholderen

Niels Ole Frederiksen

Højskolelærer m.m. Brogade 4 5500 Middelfart Se website Skriv email

Jeg er født i det nu lukkede Horsens Tugthus i 1946. Min far var ikke indsat, men ansat. En lille men dog væsentlig forskel. Færdiggjorde en handelsuddannelse i 1966. Efter nogle år med forefaldende arbejde bl.a. på Grønland og ikke mindst et højskoleoph
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked