Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Go' til at være gammel


- om livets to halvdele Go' til at være gammel? - "Livsbuen" tegner en optur og en beklagelig nedtur. Men behøver det at være sådan? Hvorfor forlanger man af de gamle, at de skal være ungdommelige, når det er det eneste, de ikke er? Det må da kunne lade sig gøre at blive god til at være gammel!

Foredraget kredser især om den sidste, svære fase af livet, hvor svageligheden og alderdomstegnene sætter ind. Hvis tegnene tolkes - og man ikke overtager samfundets evindelige krav om at være "ungdommelig" - kan man måske finde en måde at vende livsbuen om ...

Foredraget kan - i andre sammenhænge - også fokusere på livsmidten (C.G. Jungs udtryk) og livsmidtekrisen og derudfra belyse livets to halvdele.

Cand.theol. Peter Værum er tidligere præst i folkekirken, højskolelærer, kendt som en underholdende og engageret foredragsholder.

Forfatter til bøger om eventyr og evangelium ("Frøer og farisæere", Klitrose, 1992)og om Sankt Peter ("Ved Himmerigets port", Klitrose, 1998).
Peter Værum
Varighed: 1 time og 30 minutter
Honorar: 2.000,-
Honorar til transport: Efter statens takst


Andre foredrag ved Peter Værum


Om foredragsholderen

Peter Værum

teolog, præst og fortæller Tværvej 4 8680 Ry. Telefon: 86948010 Se website Skriv email

Peter Værum, 67, Ry. Præst i Folkekirken, tidl. højskolelærer (Rønshoved, Ry).
Forkynder, foredragsholder, forfatter - og fortæller !
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked