Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Indre Mission, Grundtvigianisme og andre kirkelige retninger


Ved menighedsrådsvalg, præste- og bispevalg markerer de såkaldte kirkelige retninger sig ofte stærkt.

I foredraget omtales først deres baggrund i det 19. århundredes store vækkelsesbevægelser. Hvad var vækkelser egentlig, og hvordan forløb de?

Derefter ses der nærmere på det uvurderlige præg, de har sat på folkekirken indtil den dag i dag, og det belyses nærmere, hvad de vigtigste kirkelige retninger er optaget af, deres teologi og mærkesager, deres arbejdsmetoder, tilhængere, deres økonomi og deres holdninger til kirkepolitiske temaer.
Martin Schwarz Lausten
Varighed: 1 time og 30 minutter
Honorar: 6.000,-
Honorar til transport: Efter gældende takster


Andre foredrag ved Martin Schwarz Lausten


Om foredragsholderen

Martin Schwarz Lausten

dr. teol., professor Ørnebakken 53 2840 Holte Telefon: 45892840 Skriv email

Martin Schwarz Lausten, dr. theol., professor i kirkehistorie ved det teologiske fakultet, Københavns universitet, til 2008.
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked