Log ind
Pris:     Kategori:     Landsdel:
Livsfortællinger


- kunsten at fortælle om det levede liv Gennem en række af mine egne erindringsfortællinger vil jeg belyse fortællingers (narrationers) centrale betydning for menneskets livsforståelse og identitet.

Et menneskes livsfortælling bygger på en mængde overleverede fortællinger (religiøse, politiske, kulturelle, familiære etc.) og finder bund i en række foretrukne selvoplevede fortællinger, som danner den pågældendes selvforståelse og identitet på langt og kort sigt.

Disse livsfortællinger kan være mere eller mindre nuancerede alt efter den pågældendes aktuelle situation, helbred og sindsstemning. Når et mennesker får mulighed for at tænke over og måske fortælle nogle af sit livs fortællinger, ændrer de ofte betydning, nye fortællinger dukker op, og tit viser der sig helt nye kvaliteter og forståelsesmåder.

Livsfortælling er nært forbundet med, at nogen tager sig tid til at lytte, at der etableres et fortællende samvær.

I tilknytning til mine egne livsfortællinger og introduktion til narrativ livsforståelse vil jeg demonstrere en række teknikker og øvelser, som inspirerer deltagerne til at huske og fortælle egne livsfortællinger.

J. Bruner, amerikansk psykolog, siger: "Vi lever i et hav af historier, og ligesom fisken (ifølge ordsproget) er den sidste, der opdager vandet, har vi vore egne problemer med at fatte, hvad det vil sige at svømme rundt i historie." "Uddannelseskulturen", 2003

Hvor: Menighedshuse og andre forsamlingssale.

Foredraget kan variere fra 1½ til 3 timer efter aftale.
Jens Peter Madsen
Varighed: 2 timer
Honorar: 4.000,-
Honorar til transport: Efter gældende takster


Andre foredrag ved Jens Peter Madsen


Om foredragsholderen

Jens Peter Madsen

Foredragsholder og historiefortæller Vandmøllevej 6 5220 Odense SØ Telefon: 65973446 Se website Skriv email

Et foredrag med Jens Peter Madsen er et klogt og engageret oplæg om mundtligt historiefortælling, som mange kender det fra deres barndom og skoletid. Han dyrker en meget gammel metode, som han kalder "Lige ud af hovedet og uden bog" og han har gode erfari
Anbefal foredragslisten til andre
Dit navn

Din email

Modtagers navn

Modtagers email

Evt. besked